Curaçao

curacaomap

Het grootste en dichtst bevolkte eiland van de Nederlandse Cariben heeft een oppervlakte van 444 km² en bezit de grootste biodiversiteit van alle eilanden. Curaçao heeft een nogal heuvelachtig en semi-aride landschap, vol met zeldzame en inheemse planten en dieren. Het eiland wordt net als Bonaire van het vasteland van Zuid-Amerika gescheiden door een diepe trog in de oceaanbodem. De onderwaterwereld van het eiland, bestaande uit ongerepte franjekoraalriffen, is een schatkamer van biodiversiteit, ongeëvenaard in het hele Caribische gebied.

Bijzondere leefgebieden

Bossen en struwelen vormen een leefomgeving voor verschillende soorten, zoals het kleine, inheemse en bedreigde Curaçaose witstaart hertje en de Caribische parkiet. In de beter ontwikkelde bosvegetaties van het eiland zijn orchideeën en varens te vinden. Cactussen zijn karakteristiek voor de meer verstoorde en drogere en kustgebieden van het eiland. Dankzij haar ligging buiten het orkaangebied heeft Curaçao erg goed ontwikkelde franjekoraalriffen waar grote hoeveelheden barracuda’s, zeeschildpadden, mantaroggen en haaien leven. Zeegrasbedden en mangroven vormen belangrijke kraamkamers en foerageergebieden voor vele koraalrifvissen en ongewervelden. Hyperzoute meren (‘saliñas’) aan de lijzijde van de kust zijn belangrijke voedselgebieden voor de regionaal belangrijke Caribische flamingo’s en migrerende kustvogels. Ze vormen belangrijke broedplaatsen voor de regionaal bedreigde sterns, vooral de visdief (Sterna hirundo) en de dwergstern (Sterna albifrons).

Beschermde gebieden

Christoffel Park en Sheteboka Park zijn opgericht in respectievelijk 1978 en 1994. De parken omvatten samen 2293 hectare in de westelijke hoek van Curaçao, inclusief Mount Christoffel: het hoogste punt van het eiland (375 meter). De parken bestaan uit heuvels en kalkrijke kustterrassen die zeldzame en inheemse flora en fauna bevatten. Het Sheteboka Park wordt ook beschermd vanwege haar stranden, die worden gebruikt door nestelende zeeschildpadden.

Er zijn in het Christoffel Park acht wandelpaden en verschillende oude plantages. Uitgebreide restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd aan de Savonet Plantage, die recent geopend is als het Savonet Museum. Hier is alles te vinden over de culturele en natuurlijke geschiedenis van het eiland en meer specifiek over de beide natuurparken. Hiernaast biedt het Christoffel Park een groeiend aantal natuurgerelateerde activiteiten en trips aan het publiek.

Het Curaçao Onderwater Park, opgericht in 1983, behelst een strook van 20 kilometer van oost naar west langs de kustlijn. Onder water bevindt zich een submarien terras, dat zich over een afstand van circa 230 meter vanaf de kust uitstrekt tot een diepte van 50-60 meter. Het terras bevat ongerepte franjeriffen met maar liefst 65 soorten koraal en 358 vissoorten. Het is wereldwijd bekend vanwege haar grote biodiversiteit.

© Copyright 2015
Dutch Caribbean Nature Alliance