Bedreigde, kwestbare en endemische soorten

Elk van de zes Nederlands Caribische eilanden is een tropisch paradijs met zijn eigen unieke natuurlijke geschiedenis, zijn eigen speciale ecosystemen en leefgebieden met een overvloed aan zeldzame en exotische soorten.

Alleen al op de Benedenwindse eilanden bestaan meer dan 200 inheemse soorten en alle Nederlandse Cariben samen herbergen meer dan 35 wereldwijd bedreigde of kwestbare soorten (volgens de IUCN’s rode lijst), zoals bomen, slangen, zeeschildpadden, vogels, walvissen en vissen. Onder de natuurlijke schatten rekenen de eilanden niet alleen koraalriffen, maar ook zeegrasbedden en mangroven, saliñas (hyper-zoute meren) en regenwouden, cactussen en bossen. Zonder twijfel hebben de Nederlandse Cariben de hoogste biodiversiteit binnen het Koninkrijk.


Voorbeelden van belangrijke soorten

Haaien

header
  • In de Nederlands Caribische wateren komen veel indrukwekkende haaiensoorten voor, zoals de tijgerhaai en hamerhaaien. Echter, het aantal haaien rondom de eilanden neemt af en veel soorten zijn met uitsterven bedreigd. Haaien behoren tot de meest bedreigde diersoorten.
  •  Haaien zijn zeer gevoelig zijn voor overbevissing en het verlies van een geschikte leefomgeving. Haaien spelen een belangrijke rol voor het ecosysteem. Volgens de IUCN is een derde van de 33 haaiensoorten die voorkomen in de Nederlandse Cariben kwetsbaar voor uitsterving.
  • De natuurbeschermingsorganisaties werken samen met vissers, de lokale eilandbevolking en onderzoekers om lokale haaienpopulaties te bestuderen en deze behoeden voor verdere afname.

 

Queen Conch (Grote Kroonslak)

conch

  • De Grote Kroonslak wordt gevonden op alle zes de Nederlands Caribische eilanden. Omdat ze worden beschouwd als lokale lekkernij is de kroonslak al tientallen jaren overbevist, met het resultaat dat, behalve op St. Eustatius, er slechts een kleine populatie gevonden kan worden in ondiepe wateren. Momenteel worden er door de parken plannen ontwikkeld om dit bijzondere weekdier te beschermen. De visserij wordt gereguleerd en er is een verbod op het vissen van jong-volwassen dieren om een duurzame oogst te waarborgen.
  • Op de Saba Bank heeft  commerciele visserij de Kroonslakpopulaties zo goed als weggevaagd. Containers vol met deze gigantische weekdieren werden geoogst, meestal door visserijbedrijven van buiten de Antillen en werden verscheept naar andere landen. Pas nadat de Antilliaanse Kustwacht in 1996 werd opgericht, werd het mogelijk buitenlandse schepen te weren en het vangen van de Kroonslak aan banden te leggen. Zelfs nu de Kroonslak niet langer commercieel geoogst wordt duurt het nog tientallen jaren duren voordat de populaties van het dier zich op de Saba Bank zullen herstellen.

Zeeschildpadden

turtle
  • De bedreigde zeeschildpadden, die hebben overleefd in onze zeeën sinds de tijd van de dinosaurussen, komen voor in het hele Caribisch gebied en nestelen nog steeds op de beschermde stranden van Bonaire, Statia en op Cove Baai op Saba. Nestplaatsen op de stranden worden regelmatig gemonitoord en worden beschermd op alle drie de eilanden. Het in 1991 opgerichte ‘Sea Turtle Conservation Bonaire’ heeft het initiatief genomen op het gebied van bescherming van de zeeschildpadden in het Caribisch Gebied. Naast het uitgeven van foldermateriaal, activiteiten en presentaties op de lokale scholen en voor bezoekende toeristen, besteden ze al meer dan 10 jaar aan het monitoren van de stranden van Bonaire op nestelactiviteiten.
  • Recentelijk is men begonnen met het ‘taggen’ van de Karetschildpad, de Lederrug en de Groene schildpad om hierdoor hun bewegingen te kunnen volgen en uit te vinden waarheen ze gaan nadat ze hun eieren op het strand hebben gelegd. Sea Turtle Conservation Bonaire heeft ons laten zien dat het opzetten en beheren van netwerken van beschermde gebieden noodzakelijk is omdat we hebben ontdekt dat de beschermde schildpadden van Bonaire op weg gaan naar de onbeschermde wateren van Santo domingo, Haiti en Honduras. Het belangrijkste voor de overleving van de zeeschildpad is het beschermen van hun nestplaatsen. Het strand waar de schildpad uit het ei kruipt is het strand waar zij haar leven lang terugkomt om eieren te leggen.

Flamingo’s

flamingos
  • Zoals de roze gekleurde Flamingo luchthaven van Bonaire al laat zien, is Bonaire het ‘ Flamingo eiland’ en het thuisgebied van de Caribische Flamingo. Op elk moment kan men duizenden vogels rond de saliñas op het eiland, alleen of in koppels, zien zoeken naar voedsel.
  • Hun favoriete voedsel zijn de pekelkreeftjes die hen ook de mooie roze kleur geeft. Veel belangrijker, met dank aan een ongebruikelijke publieke samenwerking met het zoutwinbedrijf Cargill, is Bonaire ook beroemd vanwege de grootste broedkolonie van flamingo’s op het westelijk halfrond.
  • Het zoutwinbedrijf past het water niveau binnen het opvanggebied aan zodat het de optimale omstandigheden biedt aan broedende flamingo’s die precies de juiste hoeveelheid zout water nodig hebben om hun nesten te bouwen en hun jongen groot te brengen.

Kijk voor een compleet overzicht van beschermde soorten op de eilanden op www.DCNAnature.org

© Copyright 2015
Dutch Caribbean Nature Alliance